Aktualności:

Zakończenie termomodernizacji budynku OSP

26-03-2023

Walne Zebranie Sprawozdawcze

26-03-2023

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

9 luty (sobota) 2013 godz. 15.00

Walne zebranie sprawozdawcze (Duża sala OSP)

Porządek obrad:

1. Otwawrcie zebrania, powitanie władz, gości, członków OSP.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Podanie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności OSP.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz plan finansowy na rok 2013.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaz rok 2012.

8. Dyskusje nad sprawozdaniem.

9. Uchwalenie planu pracy OSP na rok 2013.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.