Aktualności:

Zabawa Andrzejkowa 2018

23-10-2018

Kontrola gotowości bojowej!

17-07-2018

16.07.2018r. odbyła się w naszej jednostce kontrola gotowości bojowej. Wszystkie założenia zaliczyliśmy z wynikiem pozytywnym.

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

W sobotę 13 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze wyborcze na którym wybrano nowy zarząd OSP.

Nowy zarząd składa się z jedenastu druhów. Prezesem OSP BESTWINKA został druh Grzegorz Gawęda. Na naczelnika i pierwszego zastępcę prezesa wybrano druha Michała Wójtowicz. Wiceprezesem została druhna Magdalena Sobańska. Krzysztof Zelek został zastępcą naczelnika, Teresa Paruch-Ryś sekretarzem a skarbnikiem Paweł Ryś. Do zarządu wybrano także druhów Macieja Wawro, Rafała Maga, Damiana Tomanek, Tomasza Bierońskiego oraz Marcina Kraus. 
Zostały także przeprowadzone wybory do komisji rewizyjnej.
Przewodniczącym został druh Janusz Markiel, sekretarzem druh Wiesław Englart a członkiem druh Tadeusz Maga.
Nowemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy OSP.

Na zebraniu nie zabrakło także gości zaproszonych. W śród nich znalazł się Komendant Miejskiej Panstwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Adam Caputa który oprócz podziękowań dla OSP BESTWINKA za pracę w ubiegłym roku przekazał także podziękowania naszemu druhowi Marcinowi Kraus za pomoc w szkoleniu strażaków zawodowych w zakresie ratownictwa wodnego. 
To szczególne wyróżnienie z którego wszyscy jesteśmy dumni.

Na zebraniu nadano tytuł honorowego prezesa druhowi Józefowi Distel. 
Był on prezesem przez dwadzieścia lat.