Aktualności:

Dni Otwarte !

15-09-2021

Sprawozdanie z Walnego Zebrania

04-03-2019

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

Zaproszenie


ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BESTWINCE

uprzejmie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się 13 lutego 2016 r. o godz. 15 w sali OSP 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie władz, gości, członków OSP.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i nowych członków zarządu.

3. Podanie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności OSP.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plan finansowy na rok 2016.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaz rok 2015.

8. Dyskusje nad sprawozdaniem

9. Uchwalenie planu pracy OSP na rok 2016

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zebraniu.