Aktualności:

Zabawa Andrzejkowa 2018

23-10-2018

Kontrola gotowości bojowej!

17-07-2018

16.07.2018r. odbyła się w naszej jednostce kontrola gotowości bojowej. Wszystkie założenia zaliczyliśmy z wynikiem pozytywnym.

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

Zaproszenie


ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BESTWINCE

uprzejmie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się 13 lutego 2016 r. o godz. 15 w sali OSP 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie władz, gości, członków OSP.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i nowych członków zarządu.

3. Podanie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności OSP.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz plan finansowy na rok 2016.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaz rok 2015.

8. Dyskusje nad sprawozdaniem

9. Uchwalenie planu pracy OSP na rok 2016

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zebraniu.