Aktualności:

Zakończenie termomodernizacji budynku OSP

26-03-2023

Walne Zebranie Sprawozdawcze

26-03-2023

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

Dnia 9.04.2022 o godzinie 16:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince. Rozpoczęcia dokonał prezes OSP Grzegorz Gawęda witając uroczyście wszystkich przybyłych gości. Pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie działalności OSP za rok 2021. Przedstawiono najważniejsze dane, liczebność jednostki, wyszkolenie i posiadany sprzęt. W ubiegłym roku dokonaliśmy zakupu ubrań specjalnych, pilarki na wysięgniku, spalinowego opryskiwacza oraz defibrylatora AED. Otrzymaliśmy także torbę medyczną PSP R1 od ministra rolnictwa, Pana Grzegorza Pudy za co serdecznie dziękujemy. Kolejny punkt zebrania to omówienie działalności kulturalno-sportowej. Przedstawiono także podsumowanie wszystkich prac społecznych, szkoleń i ćwiczeń.
Po zakończeniu sprawozdania z działalności zarządu i funkcjonowania OSP wręczono odznaczenia za wysługę lat oraz uroczyście nadano akt honorowego członka OSP druhowi Tadeuszowi Maga oraz druhowi Edwardowi Bierońskiemu. Na zakończenie prezes OSP Grzegorz Gawęda podziękował wszystkim za przybycie i za wsparcie naszej działalności.