Aktualności:

Walne Zebranie Sprawozdawcze

08-02-2024

Zakończenie termomodernizacji budynku OSP

26-03-2023

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

                                       ZAPROSZENIE

                               Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince

                                                                            zaprasza na

                                             Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się 7 lutego 2015r. o godz. 15:00 w sali OSP z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie zebrania, powitanie władz, gości i członków OSP.

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Podanie porządku obrad.

4.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Sprawozdanie z działalności OSP.

6.Sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz plan finansowy na rok 2015.

7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami, udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2014.

9. Uchwalenie planu pracy OSP na rok 2015.

10.Wręczenie odznaczeń za wysługę lat.

11.Wolne wnioski.

12.Zakończenie obrad.

13. Uzupełnienie składek członkowskich.