Aktualności:

Zakończenie termomodernizacji budynku OSP

26-03-2023

Walne Zebranie Sprawozdawcze

26-03-2023

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

Zaproszenie


ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BESTWINCE

uprzejmie zaprasza na

Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się 15 lutegeo 2014 r. o godz. 15 w sali OSP 

Porządek obrad:

1. Otwawrcie zebrania, powitanie władz, gości, członków OSP.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Podanie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności OSP.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz plan finansowy na rok 2014.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaz rok 2013.

8. Dyskusje nad sprawozdaniem

9. Uchwalenie planu pracy OSP na rok 2014

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnicwa w zebraniu.