Aktualności:

Walne Zebranie Sprawozdawcze

08-02-2024

Zakończenie termomodernizacji budynku OSP

26-03-2023

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

Sprawozdanie z działalności za 2018 rok

  W dniu 2 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Bestwince. Podsumowano działalność w 2018 roku, przyjęto plan pracy na kolejny rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi OSP.

  Na zebraniu goszczono: Członka Zarządu Powiatu Bielskiego Grzegorza Gabora, Radnego Rady Powiatu Bielskiego Pana Jerzego Stanclika, Radnego Powiatu Bielskiego Pana Łukasza Pasierbka, Presesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisława Nycza, Wicepresesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Herberta Szelige, Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej starszego brygadiera Zbigniewa Mizerę, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Ostrzeszowie Marcina Ambroziaka, Wójta Gminy Bestwina dh Artura Beniowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika, Dyrektora CKSiR w Bestwinie Pana Grzegorza Boboń, Radną Gminy Bestwina Panią Magdalenę Wizner-Wilczek, Radnego Gminy Bestwina Pana Sławomira Walczak, Sołtysa Sołectwa Bestwinka Teresę Paruch-Ryś, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Bestwinie dh Grzegorza Owczarz, Panią Wiesławę Ochman-Szeliga, Prezesa Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwince Panią Halinę Lasota, Prezesa Zarządu KS Bestwinka Tadeusza Wróbel, sponsorów oraz Członków honorowych, wspierających, czynnych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.


  Stan liczbowy OSP Bestwinka to 75 członków czynnych, w tym 17 kobiet, 5 honorowych , 24 wspierających oraz 22 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zeszłym roku pożegnaliśmy z naszych szeregów dwóch druhów wspierających: Henryk Iszczek i Krzysztof Dudek.  W dniu 16 lutego 2018 zrezygnował z zarządu dh. Michał Wójtowicz i zarząd zaczął pracować w składzie:

Grzegorz Gawęda – prezes

Dominik Czernecki – wiceprezes naczelnik

Magdalena Sobańska –wiceprezes

Paweł Ryś - skarbnik

Teresa Paruch Ryś – sekretarz

Marcin Kraus – zastępca naczelnika

Rafał Maga – członek

Tomasz Bieroński – członek

Damian Tomanek – członek

Krzysztof Zelek – członek

Maciej Wawro – członek

  Odbyło się 12 zebrań zarządu. Jednostka OSP Bestwinka brała udział w 24 interwencjach w tym 8 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń i jeden alarm fałszywy. Nasi druchownie brali udział w różnych ćwiczeniach i szkoleniach przeciwpowodziowych oraz ratowniczych, a także w zabezpieczeniach i pokazach dla dzieci i naszych mieszkańców: dni otwarte strażnicy dla dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkolnej z Bestwinki. Przygotowywaliśmy się do kontroli z Państwowej Straży Pożarnej, z której dostaliśmy ocenę dobry.  Wspólnie z druchami z OSP Bestwina zorganizowaliśmy pokazy ratownictwa medycznego na terenie klubu sportowego w Bestwince. 2 druhów ukończyło kurs dowódców OSP . W roku sprawozdawczym odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, na których sekcja kobiet bezkonkurencyjnie zajęła 1 miejsce, a sekcja męska miejsce 2.

  Prezes OSP Grzegorz Gawęda serdecznie podziękował druhom i druhnom oraz szkoleniowcom za bardzo duże  zaangażowanie i spędzony czas na ćwiczeniach i przygotowaniach do tych zawodów.  Podziękowania należą się również Michałowi Kósce , Jackowi Ryś oraz Agnieszce Kowalczyk za ciężką pracę i zaangażowanie w szkolenie i budowanie przyszłego zaplecza dobrych strażaków naszej jednostki. Jak co roku nasz druh Marcin Kraus wraz z OSP Kaniów bierze udział w ogólnopolskich zawodach ratownictwa wodnego za co szczególne podziękowania za udział, ale też promocję naszej jednostki i gminy.

  Naszym zadaniem jest utrzymanie w ciągłej gotowości ludzi i sprzętu dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, dlatego zakupiliśmy wiele sprzętu oraz ubrań specjalnych dla naszych druhów. Braliśmy czynny udział we wszystkich świętach kościelnych jak i strażackich tj: Odpusty, Święto 3 Maja , 100-lecie Odzyskania Niepodległości, warta przy Bożym Grobie, Boże Ciało wraz zabezpieczeniem trasy procesji, gminna akademia z okazji Dnia Strażaka z połączonym 110-leciem OSP Kaniów wraz z poświęceniem nowego samochodu oraz powiatowy dzień strażaka. Nasi druhowie brali udział w różnych zawodach sportowych takich jak tenis stołowy, piłka nożna, turniej siatkówki. Zarząd zorganizował  dla naszych druhów i sympatyków wycieczkę do kopali Guido i Browaru Tychy, kulig, zabawę andrzejkowę oraz spotkanie grillowe dla naszych młodych strażaków.

Na przestrzeni minionego roku udało się nam wyremontować i powiększyć kuchnie na dole, salę , korytarz, magazyn oraz nowe biuro zarządu i sołtysa. Zostały położone płytki , wymalowane ściany , wymieniona instalacja elektryczna. Zakupiono nowe piece do kuchni. W czerwcu doszło do włamania w naszej remizie, dlatego zamontowany został alarm wraz z instalacją. Prezes OSP jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował gospodarzom Małgorzacie i Wacławowi Ryś za czynną pomoc w remontach oraz prowadzeniu ładu w naszym budynku i wokół niego. Wielkie podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli nas w tych działaniach : firmie Kontakt, Panu Arkadiuszowi Kędzior , firmie Adexbud, firmie Sega-bud, firmie Dewro , Państwu Monice i Tomaszowi Bierońskim , państwu Adamowi i Barbarze Gawęda, i wszystkim mieszkańcom.