Aktualności:

Walne Zebranie Sprawozdawcze

08-02-2024

Zakończenie termomodernizacji budynku OSP

26-03-2023

Zdarzenia:

Alarm Fałszywy

01-01-1970

Pożar sadzy w kominie przy ul. Ślosarczyka

23-01-2013

 Sprawozdanie z Walnego Zebrania za rok 2013

Dnia 15. 02. 2014 o godz. 15.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Bestwinka. Rozpoczęcia dokonał prezes OSP Józef Distel witając uroczyście wszystkich przybyłych gości w osobach:, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik, V-ce prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mirosława Szemla, Honorowego Członka Zarządu Głównego Józefa Kłodę, V-ce przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Andrzeja Kamińskiego, Bryg. Krzysztofa Szary z PSP Bielsko-Biała, V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Stolarczyka, Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego, V-ce Prezesa Zarządu Powiatowego Jana Oziminę, Radnego Powiatu: Józefa Maziarz, Proboszcza Parafii ks. Józefa Baran, Prezesa Zarządu Gminnego Herberta Szeligę, Komendanta Gminnego Grzegorza Owczarz, Dyrektor Szkoły Danutę Tekieli-Herman, Prezesa KS Bestwinka Tadeusza Wróbel oraz wszystkich członków czynnych, honorowych i wspierających.
  Pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie działalności Zarządu OSP za rok 2013. Przedstawiono najważniejsze dane, liczebność jednostki, wyszkolenie i posiadany sprzęt.
1. Stan Jednostki:
    -członkowie czynni: 77
    -członkowie honorowi: 3
    -członkowie MDP:10
    -członkowie HDP:15
    -członkowie wspierający: 30
2.Wyszkolenie:
    I stopnia -76         Kierowcy-12
    II stopnia -10        Przeszkolenie medyczne-2   
    IV stopnia- 8         Obsługa pił-15
    Kierowcy -12         Opiekun MDP-3
    Płetwonurek- 2      Ratownictwo techniczne- 12
    Sterownik- 3
3. Sprzęt:
 -Dwa samochody bojowe: Mercedes Benz Atego (GBA2,5/16) oraz Renault Master (GLM)
 -pompa szlamowa-2                -torba pierwszej pomocy-2
 -pompa pływająca-1                -aparat powietrzny-4
 -piła spalinowa-2                     -kompresor-1
 -pompa M800-1                      -prostownik-2
 -agregat prądotwórczy-1         -sprzęt do ratownictwa technicznego- 1 komplet
 -wentylator oddymiający-1
 W 2013 roku odbyły się dwie kontrole sprzętu i gotowości bojowej przez PSP Bielsko-Biała do których nie było zastrzeżeń.
 
W 2013 roku wyjeżdżaliśmy do akcji 39 razy, najwięcej było wyjazdów związanych z powodzią i usuwaniem jej skutków, było to aż 21 interwencji. Jeden z większych i groźniejszych pożarów miał miejsce w pobliskim zakładzie DEWRO w Bestwince.

  Kolejny punkt zebrania to przedstawienie działalności kulturalno-sportowych przez OSP.
Nasza jednostka brała udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych klasyfikując się kolejno na miejscach:
-Zawody Gminne:                               -Zawody Powiatowe:
  Sekcja MDP- I miejsce                        kobiety-6 miejsce na 9 drużyn
  Sekcja kobiet- I miejsce                      mężczyźni-8 miejsce na 20 drużyn
  Sekcja mężczyzn- III miejsce
 
  Nasi druhowie brali również udział w innych turniejach sprawdzających wiedzę i sprawność.
Po wygranym Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym  i powiatowym nasz druh MDP Krzysztof Kwiecień zdobył 3 miejsce na etapie wojewódzkim w Siewierzu.
W Wilkowicach w turnieju tenisa stołowego Anna Urbanke wywalczyła I miejsce, natomiast Klaudiusz Englart II miejsce. W Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej MDP drużyna 15-18 lat wywalczyła I miejsce oraz miejsce VI zawodnicy z przedziału wiekowego 12-15. Nasi strażacy brali także udział w Turnieju Piłki Halowej w Chełmku, Turnieju Tenisa Stołowego w Kaniowie oraz rozgrywane były zawody w piłkarzykach w Janowicach.
  Druhowie brali licznie udział w uroczystościach kulturowo-społecznych. Jak co roku świętowaliśmy obchody Dnia Strażaka, uroczystości związane z obchodami 3 maja i 11 listopada. Byliśmy obecni również na poświeceniu samochodu i 95-leciu w Gminie Siemonia, 120-leciu w Chełmku. Pomimo tego reprezentowaliśmy jednostkę w wydarzeniach kościelnych takich jak odpusty i warty przy Bożym Grobie.
 Uczestniczyliśmy w pogrzebach druhów:
 -Jana Jonkisz i Mieczysława Gac z Bestwiny oraz Jana Olejak z Janowic.

   Następny punkt zebrania dotyczyło podsumowania wszystkich prac społecznych, szkoleń i ćwiczeń.
W sumie na rzecz prac społecznych przepracowano 1420 godzin. Szkolenia, ćwiczenia i zawody zajęły w sumie 950 godzin. Natomiast na wszystkich akcjach spędziliśmy 850 godzin. Wszystko daje łączną liczbę 3220 godzin.
W roku sprawozdawczym ćwiczyliśmy gotowość bojową na manewrach w Dankowicach i Bestwince. Odbyły się ćwiczenia gminne w ratownictwie lodowym na jednym z akwenów byłej żwirowni i pokaz udzielania pierwszej pomocy w budynku OSP Kaniów. Dziesięciu naszych druhów przeszło szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego oraz dwóch uczestniczyło w egzaminie I stopnia w Bielsku. MDP spotykała się regularnie i pod nadzorem szkoleniowców ćwiczyła wiedzę na temat znajomości wiedzy pożarniczej i znajomości sprzętu gaśniczego.

  Po zakończeniu sprawozdania z działalności zarządu i funkcjonowania OSP wręczono odznaczenia. Za Zasługi Dla Pożarnictwa złotym medalem został odznaczony druh Maciej Wawro, srebrny medal otrzymali druhna Czesława Bierońska i druh Edward Czyżowski. Odznaczenie „Wzorowy Strażak” otrzymał druh Artur Orlicki. Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa powiatu bielskiego” został wręczony druhowi Wiesławowi Englart i druhowi Grzegorzowi Gawęda.

  Na zakończenie prezes Józef Distel podziękował wszystkim zebranym za liczne przybycie i obecność na zebraniu. Szczególne podziękowania złożono Zarządowi Wojewódzkiemu i Powiatowemu za dotacje, Wójtowi i Radzie Gminy za wsparcie Finansowe, Komendantowi i Prezesowi Gminnemu za stałą pomoc, Dyrektor Szkoły za pracę z młodzieżą, Prezesowi Klubu Sportowego za udostępnienie boiska do ćwiczeń, wszystkim sponsorom za pomoc finansową. Podziękowania dla Pana Wiesława Furczyk za remont pompy PO5. Marcinowi Kraus, Krzysztofowi Zelek, Tomaszowi Bieroński, Maciejowi Wawro, Grzegorzowi Gawęda, Januszowi Markiel za dobre przygotowanie sekcji do zawodów, rozgrywek sportowych i turniejów. Edwardowi i Czesławie Bierońska za utrzymanie obiektu remizy w bardzo dobrym stanie, wszystkim druhom za wykonane prace społeczne, wyjazdy do akcji, reprezentowanie OSP na turniejach i zawodach. Na koniec podziękowano także wszystkim mieszkańcom Bestwinki za poparcie i pomoc finansową w naszej działalności.

 

Zdjęcia dostępne w galerii: http://osp-bestwinka.pl/galerie/walne-zebranie-2014/